Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid

De invloed van licht op uw gezondheid

Welkom op de SOLG website


Voor informatie over het effect van licht op gezondheid, welzijn en prestatie


Gezondheidsraad: Briefadvies Gezondheidsrisico's van leds. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/02, lees hier meer.


Veel geraadpleegde onderwerpen:


licht therapie

licht en jetlag

effect van licht

SOLG

activiteiten

biologische klok

licht en senioren

licht en slaap

licht op het werk

licht en pubers

light and care

licht en sport

 

 

 

 

SOLG

Licht is leven, vrijwel alle organismen hebben licht nodig, ook de mens. Dat we het nodig hebben om te kunnen zien is duidelijk en de invloed van verlichting op het gezichtsvermogen is dan ook door en door onderzocht.
Dat licht ook de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk, beinvloedt is weliswaar al sinds de oudheid bekend, maar over hoe en volgens welke mechanismen komt er nog steeds veel kennis bij.
Omdat de moderne mens veel binnen verblijft in een omgeving met voornamelijk kunstlicht wordt de invloed van licht (of het gebrek aan licht) steeds belangrijker.

De Stichting Onderzoek Licht & Gezondheid SOLG is een non-profit organisatie die kennis over licht in relatie tot gezondheid, welzijn en prestatie ontwikkelt en verspreidt. SOLG doet dit door middel van het organiseren van congressen en symposia en door het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De stichting wil daarbij een goed en gezond gebruik van elektrisch licht, daglicht en hun combinaties promoten. Onze focus is op licht dat door het oog waargenomen wordt, dus niet op licht dat op de huid valt.

Licht is essentieel voor het leven op aarde. Niet alleen is er geen zicht zonder licht, ook onze fysiologie wordt sterk beïnvloed door op het oog vallend licht. Er zijn groepen blinden bij wie er, onbewust, toch nog fysiologische effecten optreden als licht het netvlies bereikt. Licht overdag helpt om de nachtelijke hoeveelheid van het slaapbevorderende hormoon melatonine in ons bloed te verhogen. Licht tijdens de nacht kan juist de aanmaak van melatonine onderdrukken. Daarmee bepaalt licht wanneer we goed kunnen slapen en wanneer het weinig moeite kost om alert en wakker te zijn. Licht is zo de belangrijkste prikkel waarmee onze slaap-waak cyclus, en ons hele bioritme, geregeld wordt. Zonder licht zou ons slaap-waak ritme niet in pas lopen met de 24 uurs licht-donker cyclus op aarde. Volledig verlies van de mogelijkheid om licht te gebruiken voor de synchronisatie van het bioritme, zoals bij sommige volledig blinden, leidt tot periodiek terugkerende slapeloosheid en concentratieproblemen overdag. Dit laat zien dat licht zeer belangrijk is bij het handhaven van een goede gezondheid en welbevinden, en daarmee ook een zeer grote invloed heeft op onze alertheid en functioneren overdag.

Enkele voorbeelden van de gezondheidsversterkende effecten van licht zijn:

  • In Nederland is lichttherapie de voorkeursbehandeling tegen winterdepressie. meer informatie
  • Extra licht overdag vertraagt de cognitieve achteruitgang bij dementerenden en verbetert hun stemming.
  • Extra licht overdag reduceert de  nachtelijke onrust van Alzheimer patiënten en verbetert hun slaap. meer informatie
  • Blootstelling aan meer licht maakt mensen vrijwel direct alerter en geconcentreerder
  • Licht is de belangrijkste drijvende kracht om onze slaap-waak ritmiek te verschuiven. Door licht kunnen we ons aanpassen bij vliegreizen waarbij tijdzones overschreden worden, bij ploegendienstwerk, en bij de wisseling naar zomer of wintertijd. meer informatie

 

De oude Grieken maakten al melding van de heilzame werking van (zon)licht op de mens. Sinds de industrialisatie zijn steeds meer mensen voor een groot deel van de dag verstoken van helder daglicht. Met de verdergaande industrialisering en de huidige informatiemaatschappij neemt het aantal mensen dat een groot deel van de dag in gebouwen moet doorbrengen nog steeds toe. Het licht in deze gebouwen is, mede door de moderne trend van kleine ramen en lage verlichtingsniveaus, beduidend minder dan waar mensen in biologische zin behoefte aan blijken te hebben. Ook de energiecrisis in het begin van de jaren zeventig is van invloed geweest op het terugdringen van voldoende licht waardoor het niveau in gebouwen soms tot bijna ‘biologische duisternis’ is gereduceerd.

De laatste 15 tot 20 jaar staat licht en zijn fysiologische-, psychologische- en emotionele -effecten weer volop in de belangstelling in wetenschappelijke kringen. Met name zichtbaar licht dat op het netvlies van het menselijke oog valt brengt biologische effecten teweeg. Het feit dat licht, naast een noodzakelijkheid om te kunnen zien, ook biologische functies reguleert, heeft geleid tot onderzoekprogramma’s aan diverse instituten en universiteiten.

Wat kan SOLG voor u doen:

  • bijdragen aan activiteiten die helpen om een breed publiek bewuster te maken van gezondheidsversterkende effecten van licht, zoals:
   • Organiseren van workshops, congressen en symposia
   • Gastsprekers leveren voor congressen en symposia.
  • Stimuleren van, en ondersteuning geven bij, wetenschappelijk onderzoek op het vlak van licht en gezondheid
  • Implementatie en valorisatie van uit onderzoek verkregen kennis.
  • Optreden als kennisinstituut voor de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs en particulieren.
  • Advisering (projectmanagement) bij het realiseren van gezonde, dynamische verlichting in gebouwen.
  • Ondersteuning bij het ontwikkelen en produceren van nieuwe lichtproducten en diensten.
  • Het in opdracht van derden organiseren van evenementen, congressen en symposia.

 

 

 volg ons op twitter


De Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG) stelt in het najaar van 2016 een prijs van €15000 ter beschikking voor de uitvoer van een onderzoeksproject of interventie gericht op licht & gezondheid bij jongeren. meer info en template voor indiening   


Interessante berichten:
- House as control room webpagina en film.
- Goede verlichting goed voor de gezondheid
- Themaweek Welzijn van Duurzaam Verlicht
- Het Klokhuis over licht en biologische ritmen
- Goede verlichting in huis maakt ouderen gezonder


Giel Beelen nu officieel winnaar van het Guinness wereldrecord radio maken met behulp van lichttherapie van SOLG deelnemers FluxPlus en Light Technology Nederland. (zie hier)


Wij verwelkomen Light Technology Nederland uit Tilburg als onze nieuwe donateur


Artikel: Dynamische verlichting in de zorg: de feiten, klik hier


Gronings onderzoek naar winterdepressie wint SOLG prijs (persbericht)


Lichttherapie via het oor? Lees hier de mening van het bestuur van SOLG en bekijk onderzoeksresultaten van de Universiteit Basel (p. 60 in STLBR 2013 program book).


artikel: LEDs de veiligheid voor de ogen, klik hier  of bekijk informatie van het U.S. Department Of Energy


Stelling: 'De winterdip is aanstellerij" , eens 29%, oneens 71% (bron EO-Visie, 26 november 2011)


Patiënten slapen beter met speciaal licht. Onderzoek Maastricht Universitair Medisch Centrum en Philips. (persbericht en rapport)  


Lichttherapie bij ouderen even effectief als antidepressiva
Promotie Ritsaert Lieverse, VU Amsterdam, 18/11/2011 persbericht


Oproep: neem deel aan de LinkedIn Group Lighttherapy & Phototherapy