Donateur worden

Er moet nog veel onderzoek gedaan worden want de Stichting staat aan het begin van een relatief nieuw terrein. De Stichting is van mening met het wetenschappelijk onderzoek en de toepassing ervan een breed maatschappelijk-economisch gebied te hebben aangeboord waarmee veel bedrijven en organisaties gebaat kunnen zijn.
Voor het voorbereiden van programma’s van onderzoek, het verspreiden van kennis door o.a. publicaties en het organiseren van congressen en symposia, alsmede het bevorderen van de toepassing van verkregen kennis, is de Stichting aangewezen op donaties.
Daarnaast kunnen bedrijven en organisaties ook financieel participeren in een specifiek onderzoek. Door deze sponsoring wordt men partner in een onderzoekprogramma en kan men rechten uitoefenen op de verworven resultaten.

Donateurs

De jaarlijkse donatie is gerelateerd aan criteria die de Kamer van Koophandel aanlegt en zullen in overleg met de Stichting worden bepaald.
Als richtlijn geldt voor organisaties, instellingen en bedrijven met:

  • minder dan 50 werknemers: € 1000,- per jaar excl. BTW
  • meer dan 50, maar minder dan 250 werknemers: € 2.500,- per jaar excl. BTW
  • meer dan 250, maar minder dan 750 werknemers: € 5.000,- per jaar excl. BTW
  • meer dan 750 werknemers: € 12.500,- per jaar excl. BTW

Ook particulieren kunnen donateur worden van de Stichting voor een bedrag van € 125 ,- per jaar incl. BTW. Zij krijgen 50% korting op de publicaties en voorlichtingsbijeenkomsten van de Stichting.

Sponsors

• krijgen inzicht in de vorderingen van het onderzoek waarin ze participeren
• verwerven het recht om gebruik te maken van de ‘know how’ van de Stichting ,b.v. in het toepassen van de door onderzoek verkregen kennis in hun situatie.


Informatie aan sponsors en donateurs

Sponsors en donateurs:
• worden regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van het werk van de Stichting door een nieuwsbrief, publicaties en symposia
• kunnen gebruik maken van de door de Stichting vrijgegeven informatie zoals wetenschappelijke artikelen en resultaten van onderzoek. Tevens kunnen adviezen aan hen worden verstrekt .
Indien de vraag een advies betreft zonder een direct onderzoekskarakter zal via het netwerk van de Stichting vaak worden doorverwezen naar professionele organisaties en specialisten die reeds actief zijn op het betreffende gebied.

Voor informatie over het effect van licht

op gezondheid, welzijn en prestatie
Handige links
Volg ons!

Stichting onderzoek licht & gezondheid

Postbus 1082

5602 BB Eindhoven


040 2473791