05.08.2016

Prijsvraag

De Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG) stelt in het najaar van 2016 een prijs van €15 000, -- ter beschikking voor de uitvoer van een onderzoeksproject of interventie gericht op licht & gezondheid bij jongeren.

    


Tegenwoordig blijken veel jongeren moeite te hebben om goed te presteren op school of opleiding. Het is voor deze doelgroep vaak een uitdaging om een regelmatig dag/nachtritme te handhaven in tijden waarin sociale, digitale en biologische leefwerelden steeds minder parallel lopen.De interne biologische klok en sociale activiteiten met leeftijdsgenoten lopen niet altijd in de pas met de maatschappelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld schooltijden. Vierentwintig uur toegang tot elektronische media kunnen bijdragen aan een verstoring van het slaap/waakritme. Gevolg is vaak een energie/slaap tekort wat tot minder goede prestaties leidt op het gebied van opleiding of werk.

 

Onderzoeksprojecten waarbij recente inzichten uit de literatuur over de positieve werking van licht (hetzij natuurlijk, hetzij kunstlicht, het zij een combinatie van die twee) worden geïmplementeerd en/of projecten waarbij het bewustzijn onder jongeren met betrekking tot de impact van licht op hun gezondheid, welzijn en prestatie wordt vergroot, komen in aanmerking voor de prijs.

 

Te denken valt aan:

1) onderzoek naar de toepassing van licht in het dagelijks leven van jongeren met als doel de prestatie en het slaap-waak ritme van jongeren te verbeteren,

2) de ontwikkeling van educatieve programma’s die er toe kunnen bijdragen dat jongeren zich meer bewust worden van de impact van licht en donker op hun dagelijks functioneren en suggesties doen voor verbeteringen om een gezondere leefstijl te hanteren

3) onderzoeksprojecten die de nadelige gevolgen van de leefstijl in relatie tot blootstelling aan licht van jongeren in kaart brengen en onderzoeken hoe die in de praktijk kan worden verbeterd.

 

Het gaat hierbij dus niet zozeer om fundamentele onderzoeksprojecten, maar eerder om innovatieve en praktisch toepasbare ideeën die dan in een project ten uitvoer gebracht kunnen worden en waar de maatschappelijk relevante effecten van gemeten kunnen worden.

 

 

Voorwaarden bij toekenning prijs:

  • Onderzoekstermijn van maximaal 24 maanden
  • Aanvang onderzoek binnen 6 maanden na toekenning prijs
  • Resultaten van het onderzoek mogen door SOLG gecommuniceerd worden.

 

Indienen voorstel per e-mail naar voor vrijdag 14 Oktober 2016.  Template voor indiening voorstel.

 

Terug naar overzicht

Voor informatie over het effect van licht

op gezondheid, welzijn en prestatie
Handige links
Volg ons!

Stichting onderzoek licht & gezondheid

Postbus 1082

5602 BB Eindhoven


040 2473791