Bestuur:

Het bestuur van de stichting SOLG bestaat uit:

 

Ir. M.P.J. Aarts, Voorzitter

Marielle Aarts

Mariëlle Aarts is docent Licht en Verlichting aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de groep Building Physics and Systems. Haar kennis en interesse gebied liggen in de combinatie tussen licht, mens en de gebouwde omgeving.

 

Drs. J.C.D.M. Stark, Secretaris

Anja Stark

Anja Stark studeerde ‘medicijnen’ aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij behaalde haar artsendiploma in 1989. De opleiding tot sociaal geneeskundige, specialisme Arbeid en Gezondheid, richting verzekeringsgeneeskunde deed zij bij de NSPOH in Utrecht en rondde zij in 1998 af.
Anja werkt als verzekeringsarts bij het UWV in Eindhoven waar zij zich bezig houdt met de arbeids(on)geschiktheidsbeoordelingen in het kader van de ZW-ARBO en WIA.
Speciale belangstelling voor licht ontstond door zijdelingse betrokkenheid bij een onderzoek naar het effect van behandeling met licht op de verzuimduur bij werknemers met een burn-out.

 

Dr. Leon van Rijswijk, Penningmeester

 

Laura Huiberts

Laura Huiberts is promovendus op de Technische Universiteit Eindhoven bij de groep Human-Technology Interaction. De focus van haar onderzoeksproject ligt op het optimaliseren van lichtblootstelling gedurende de dag zodat mensen zich maximaal alert en vitaal voelen en daardoor optimaal kunnen functioneren. Eind 2016 won zij tevens de SOLG prijsvraag waarmee een onderzoek wordt opgezet naar de aantrekkelijkheid en effectiviteit van een coaching app met gamification elementen om jongeren bewust te maken van de effecten van lichtblootstelling, en ze te motiveren om gedrag uit te voeren dat gezondere lichtblootstelling realiseert voor meer vitaliteit en alertheid gedurende de dag, en betere slaap gedurende de nacht.

 

Dr. Y. Meesters, Voorzitter WAR

Dhr. Meesters is als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 1995 promoveerde hij op het onderwerp lichttherapie bij de behandeling van winterdepressie. Tevens is hij bestuurslid van de Society for LightTreatment and Biological Rhythms SLTBR

 

Erebestuursleden:

Prof.dr.ir. S.H.A. Begemann

Ton Begemann

Ton Begemann is emeritus hoogleraar Praktische Verlichtingskunde, TU/e; voormalig Senior vice-president bij Philips Lighting, Eindhoven. Hij houdt zich reeds meer dan 15 jaar bezig met onderzoek op het gebied van licht en gezondheid.

 

Ir. H.A. Bouma

Hessel Bouma

Hessel Bouma is directeur Spur Management BV en alsmede diverse toezichthoudende en bestuurlijke functies. Tot 2008 werkzaam bij Philips als General Manager Vitality Care en Senior Director Consumer Healthcare Solutions.
Hessel Bouma is een van de oprichters van SOLG en leidde geruime tijd de ontwikkeling van innovatieve "licht & gezondheid" concepten, zoals de Philips EnergyLight, de Innergize en de Wake-up Light.

 

Prof. dr. D.G.M. Beersma

Hoofd van de afdeling Chronobiologie, Rijksuniversiteit Groningen. Samen met de andere leden van zijn onderzoeksgroep verricht hij onderzoek naar de slaap / waakafwisseling, de biologische klok en de invloed van licht hierop. Voor het onderzoek aan mensen beschikt de afdeling over een "tijdvrije ruimte". Hierin wordt slaaponderzoek gedaan zonder dat de proefpersonen weten hoe laat het is.

 

Prof. ir. W.J.M. van Bommel

Wouter van Bommel

Wout van Bommel was werkzaam bij Philips Lighting tot 2009. Hij is visiting professor verlichtingskunde aan de Fudan Universiteit te Shanghai China en nu onafhankelijk lighting consultant (van Bommel Lighting Consultant). Hij houdt zich al meer dan 30 jaar bezig met verlichting en meer dan 10 jaar met het onderwerp licht en gezondheid.

Voor informatie over het effect van licht

op gezondheid, welzijn en prestatie
Handige links
Volg ons!

Stichting onderzoek licht & gezondheid

Postbus 1082

5602 BB Eindhoven


040 2473791