Licht en alertheid

Directe effecten van licht op alertheid en vermoeidheid (based on Giménez 2013)

Alertheid en het tegenovergestelde ervan, slaperigheid, zijn menselijke eigenschappen waarnaar veel onderzoek is gedaan, in verband met het belang ervan voor prestatievermogen en welbevinden. Voor het vaststellen van de mate van alertheid kan gebruik gemaakt worden van zowel subjectieve als objectieve maten. De eerste studies naar het effect van licht op alertheid werden tijdens de biologische nacht uitgevoerd maar inmiddels is gebleken dat licht zowel ’s nachts als overdag een acuut alertheidverhogend effect heeft (Phipps-Nelson et at, 2003, Rüger et al, 2006; Smolders et al, 2012). Zowel gemeten met objectieve als met subjectieve maten, laat de  relatie tussen licht en alertheid een duidelijke dosis-responscurve zien, met een groter alertheidbevorderend effect bij de hogere

Effecten van licht op cognitie

Licht kan zowel een direct positief effect hebben op cognitieve prestaties als een indirect positief effect via synchronisatie van de slaap-waakcyclus met de natuurlijke 24-uurs dag.  De directe effecten zijn aangetoond in diverse studies met cognitieve prestaties als uitkomstmaten. Uit recente studies waarin gebruik gemaakt werd van fMRI is gebleken dat lichtblootstelling tijdens bepaalde cognitieve taken specifieke hersenfuncties versterkt (see review, Chellappa et al., 2011). Indirecte effecten via slaap zijn gebaseerd op de observatie dat verstoorde slaap geheugenconsolidatie kan belemmeren en kan leiden tot cognitieve achteruitgang  (see review, Chellappa et al., 2011; Astill et al, 2012).

Voor informatie over het effect van licht

op gezondheid, welzijn en prestatie
Handige links
Volg ons!

Stichting onderzoek licht & gezondheid

Postbus 1082

5602 BB Eindhoven


040 2473791